Banner
Банка за съхранение на стволови клетки

Банка за съхранение на стволови клетки

Банка за съхранение на стволови клетки Future Health

Категория: Стоки

Future Health Technologies е първата семейна банка в Европа притежаваща пълна акредитация ,която има право да извършва поръчки, тестове, изследвания, обработка, съхранение, внос и износ на човешки тъкани и клетки.