Условия за ползване

E-ShopSbg.com е уебсайт, представляващ каталог с информация за българските онлайн магазини, с възможности за публикаване на информация от страна на собствениците на онлайн магазини както и от останалите потребителите на уебсайта . Услугата, се предлага "във вида, в който е" и E-ShopSbg.com не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на уебсайта.

Общи правила и условия за ползване

Настоящите правила и условия за ползване на Интернет услуги уреждат отношенията между E-ShopSbg.com и всяко лице, което се регистрира на Интернет страницaта E-ShopSbg.com, за да ползва услуги. E-ShopSbg.com си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст. Ваше е задължението да преглеждате този текст за промени.

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта, включително без ограничение,

- да се опитват да проучват или тестват уязвимостта на системата или да правят пробив в системата,
- да предлагат услуги предназначени към който и да било клиент, група или мрежа,
- да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни натоварвания на инфраструктурата на страницата.

Потребителите носят пълна отговорност за публикуваната/предоставената от тях информация на уебсайта. Потребителите се съгласяват да не публикуват текстове и/или изображения с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата може да завърши с подвеждането под гражданска или криминална отговорност.

Всеки потребител, който се регистрира в E-ShopSbg.com се съгласява да получава системни или рекламни съобщения от E-ShopSbg.com.
В случай, че не желае да получава подобни съобщение, всеки потребител е необходимо да заяви това като изпрати email до info[@]e-shopsbg.com

За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.