Banner
Защо да учим език като деца?

Защо да учим език като деца?

Децата са много по-опитни в боравенето с чужд език, отколкото възрастните, и това често им се отдава с лекота и без да се замислят. Затова и обучението по чужд език, главно английски, в предучилищното образование и основно училище са популярен избор за родителите.

Категория: Популяризация на онлайн магазини

Децата са много по-опитни в боравенето с чужд език, отколкото възрастните, и това често им се отдава с лекота и без да се замислят. Затова и обучението по чужд език, главно английски, в предучилищното образование и основно училище са популярен избор за родителите. Учениците в тези училища имат часове по математика, история, природни науки и география, и ако в тези часове бива въвлечен чуждия език, то резултатите са впечатляващи. Някои изследвания показват, че такава програма може да има други академични ползи, като например по-високи математически резултати и подобрени умения за критическо мислене. Изучаването на английски език на такава млада възраст не пречи на нито една от способностите на детето на родния му език - изглежда мозъкът на детето е свързан така, че всички езикови правила да бъдат интегрирани безпрепятствено.

Въпреки това, само защото детето говори перфектен италиански, руски и португалски не означава, че той или тя ще бъде перфектен на тези езици 50 години по-късно. Без да се разширява използването на езика, способностите на детето намаляват, така че е важно да се осигури продължаване на възможности за практикуване на тези умения. Въпреки, че малките деца могат да бъдат по-естествено надарени при изучаването на чужди езици, възрастните могат да ги научат също така добре, но - с мотивация и упорита работа.

Има ли оптимална възраст за учене на чужд език? Всички са съгласни, че възрастта е решаващ фактор в изучаването на чужди езици. Въпреки това, до каква степен възраст е важен фактор, все още остава открит въпрос. Множество фактори могат да повлияят на изучаването на чужди езици: биологични фактори, майчин език, интелигентност, учене от обкръжението, емоции, мотивация и не на последно място: факторът възраст. Проучвания показват, че е налице биологично определен период от живота, когато език може да се придобие по-лесно. След този срок език е по-трудно да се придобие. Според учените, научаването на чужд език може да се случи само по време на критичния период (възраст от 2 до пубертета). Този период според хипотезата е свързан с неврофизиологични механизми, имащи влияние върху пространственото разделение на частите на мозъка (област Брока). В ранна възраст подобна активация в района на Брока има и за двата езика и тя се губи в определена възраст. Загуба на пластичност на мозъчните полукълба обяснява защо възрастните се нуждаят от повече време и усилия в сравнение с децата за изучаването на чужди езици.