Banner
Подреждане на кухня

Подреждане на кухня

Кухнята е мястото, където семейството приготвя храната с помощта на един куп електрически уреди като фритюрници, тостери, различни кухненски роботи, кафе машина и още много други.

Категория: Популяризация на онлайн магазини

Домакинското помещение е перспективен елемент на жилището, който трябва да получи съответно развитие в бъдеще. Монтирането на пералната машина, може да става в някоя ниша към коридор или предверие, при което с минимален разход на площ и пространство се осигуряват условия за реализирането на съответните дейности. Кухнята е мястото, където семейството приготвя храната с помощта на един куп кухненски електрически уреди като фритюрници, тостери, различни кухненски роботи, кафе машина и още много други.

В същото време обаче не трябва да се забравя, че развитието на системата за комплексно обществено обслужване все повече ще изнася някои от характерните днес домакински дейности извън дома.  Дневната, мястото за хранене и кухнята са основните елементи на дневната зона в жилището или както я нарекохме още — зоната за колективно, общо семейно използване.

Очевидно е, че съхраняването на същността на традицията по отношение на дневното пребиваване и на храненето в жилището изисква запазването на основните връзки между трите главни функционални звена на дневната зона — мястото за приготвяне на храната (кухнята), мястото за хранене (столовата или къта за хранене) и пространството за ежедневни дейности (дневната).

В редица случаи някои от тези три елемента могат да се обединяват пространствено. Така например кухнята и столовата могат да се обединят в кухня-столова, а дневната и столовата — в дневна с кът за хранене. В някои случаи и трите звена могат да се развият в общо пространство.

Винаги обаче е необходимо всяко от трите помещения да получава пълноценно развитие, което да му позволява нормално и безкомпромисно функциониране. Необходимо е да се подчертае, че обединяване на тези три основни функционални звена за дневната група на съвременното жилище обикновено се смята за твърде перспективен похват при проектирането.

Този подход значително обогатява пространственото въздействие на интериора, удължава перспективите, създава условия за обособяване на кътове и др. Обединяването на пространствата увеличава възможностите за разнообразно обзавеждане и за индивидуализиране на еднаквите по разпределение жилища в условията на масовото индустриализирано строителство. Не на последно място този похват създава най-добри възможности за реализирането на функционалната връзка между трите основни групи дейности, характерни за дневната зона.