Banner
Нуждата от маркетинговите проучвания

Нуждата от маркетинговите проучвания

Основните причини да потърсите кол център, експерт в маркетинговите и пазарните проучвания. Защо да се доверим именно на такава фирма.

Категория: Статии

Маркитенговите проучвания са система от действия, която има за цел да разясни въздействието на пазарните течения върху реализацията на даден продукт. Идеята е да се свърже клиентът/потребителят с маркетинговият специалист, за да може да се изяснят пазарните ниши, в които ще се пласира дадения продукт.

Маркитенговите проучвания биват няколко вида в зависимост от това в каква сфера ще бъдат прилагани.

В зависимост от пазарните проучвания – определя се развитието на конкретния пазар. Маркитенговите проучвания отнасящи се до цените, тяхната динамика и движение.
Пласметни маркетингови проучвания. Целят да се извлече максимална оценка на рисковете, възможностите за реализация и загубите, които може да бъдат поети в зависимост от желанието за реализирането на даден продукт. Начинът по който ще се презентира и рекламира стоката.
Рекламни маркетингови проучвания. В последните години този дял се развива все по – вече. Няколко са причините за неговия ръст. Първата определено е наличието на свободния пазар. Движението на капитали, стоки и услуги.

Изследванията на рекламните кампании, техните въздействия и начините им на представяне в различните медии – радио, вестници, телевизия ангажират все повече специалистите по маркетинговите проучвания.

Икономически анализ съставен с помощта на маркетинговото проучване. Той цели да използва данните от отчета на фирмите. Данните като приход – разход и тяхното прогнозиране.