Banner
Шум срещу шума

Шум срещу шума

Интересен метод за борба с шумаса изнамерили учените от колежа в Челси - Англия. За да премахнат даден шум, те произвеждат друг такъв със същата честота и амплитуда, но с противоположна фаза.

Категория: Статии

Интересен метод за борба с шума са изнамерили учените от колежа в Челси - Англия. За да премахнат даден шум, те произвеждат друг такъв със същата честота и амплитуда, но с противоположна фаза.

Всеизвестно е, че звукът се изобразява графично посредством синусоидална крива с последователно редуващи се минимуми и максимуми. Когато в даден момент звуковата вълна на вредния шум е в максимум, тази на произвеждания фазово отместен "антишум" е в минимум и обратно. Така че достатъчно е двете вълни да се срещнат, за да се изтрие звукът и да настъпи тишина.

На практика обаче въпросът не е така лесен. Необходима е голяма изобретателност и прецизност, за да се получи желаният резултат. В акустична лаборатория е разработена уредба, действаща на този принцип, върху макет на вентилаторна тръба.

Подобни тръби издават звуци с ниска честота, които са трудни за отстраняване. Шумът, излизащ от тръбата, преминава през микрофон и през уред, който забавя сигнала. След това се излъчва от високоговорител.

Забавянето е изчислено така, че първоначалният и вторичният шум да са в противофаза и взаимно да се унищожават. Това обаче не е достатъчно. В разработената система е включен още един високоговорител, който произвежда трети шум: един "анти"-антишум с фаза противоположна на фазата на предишния.

Системата намалява шума с 20 децибела. Като се знае, че увеличението с 10 децибела за човешкото ухо е равносилно на удвояване на звуковия сигнал, ще се разбере значението на получените резултати.

Ако усещате, че имате проблеми със шума, потърсете за безплатна консултация и слухов скрининг център за слуха Fonio на адрес:

ул. "Хан Аспарух" 31, София,

бул. "Васил Левски" 97, София,

ул. "Фердинандова" 32, Бургас,

ул. "Иван Вазов" 42, Пловдив,

ул. "Русе" 15, Варна,

ул. "Марно Поле" 24Г, Велико Търново,

пл. "Свобода" 7, Русе,

ул. „Скобелевска“ 30, Габрово

както и на телефон: 0800 20 123. Разгледайте и техният онлайн магазин за слухови апарати Phonak и средства за предпазване на слуха.