Banner
ТОП съвети за успешно отдаване под наем на Вашият имот

ТОП съвети за успешно отдаване под наем на Вашият имот

Много хора се замислят върху идеята за отдаване под наем на своите имоти в условията на икономически спад. Най-честите мотиви за решението са ползата от допълнителни доходи за спестяване на средства, заплащане на сметки или пък собствениците просто изибират този вариант, като начин да се справят в трудните икономически условия и да дочакат по-добри времена.

Категория: Статии

Източник на текста и материалите

Инвестирането в имот под наем се оказва умен финансов ход. Отдаването на недвижимо имущество може да осигури постоянен източник на доходи и да предложи известни финансови изгоди. Повечето разходи свързани с ипотечни застраховки, имуществени данъци, разходи за ремонт и поддръжка, професионални услуги и пътни разходи, свързани с управлението се покриват от дохода придобит от отдаването на имота под наем.